Brawa za inicjatywę Burmistrza Błaszek !!!

 

Dzięki inicjatywie Burmistrza Błaszek Pana Karola Rajewskiego zakazano na terenie gminnych działek uprawiania snobistycznych rozrywek polegających na mordowaniu zwierzyny łownej informację.

Zapadł w tej sprawie wyrok o wyłączeniu działek podległych gminie z obwodu łowieckiego nr 151 administrowanego przez
Koło Łowieckie Ponowa nr 42 w Brąszewicach. (II SA/Łd 435/17 – Wyrok WSA w Łodzi)
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FEBDBF4F8F

 

Dziękujemy Panie Burmistrzu za tak skuteczną interwencję w sprawie ochrony zwierząt!!!